ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΟ ΜΙΛ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ